Pendidikan Agama Islma dalam Lintasan Sejarah

Buku ini memaparkan sejarah pendidikan agama islam dari perspektif para pelakunya. Pengetahuan historis ini penting sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan pendidikan agama Islam yang lebih baik.


Copyright © Direktorat PAI | 2024