Semua Kategori (Agama Islam)

9 Aktivitas Hebat Pelajar Moderat
Dilihat 3706 Kali

AKHLAK TASAWUF XI MAPK
Dilihat 622 Kali

AKHLAK TASAWUF X MAPK
Dilihat 577 Kali

Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada Madarasah
Dilihat 688 Kali

Contoh Modul Fase A,B,C
Dilihat 729 Kali

Contoh Modul Fase D
Dilihat 671 Kali

Contoh Modul Fase E
Dilihat 529 Kali

Contoh Modul Fase PIAUD/RA
Dilihat 439 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah - Alqur'an Hadis
Dilihat 874 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Akidah Akhlak"
Dilihat 495 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Bahasa Arab"
Dilihat 682 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Fikih"
Dilihat 565 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Sejarah Kebudayaan Islam"
Dilihat 426 Kali

EVALUASI PENDIDIKAN
Dilihat 204 Kali

Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dilihat 3157 Kali

Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam
Dilihat 3625 Kali

Integrasi Moderasi Beragama dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
Dilihat 3326 Kali

Jalan Menuju Moderasi | Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru
Dilihat 2524 Kali

Kelas I (Edisi Lengkap)
Dilihat 7321 Kali

Kelas I (Edisi Lengkap)
Dilihat 2793 Kali


Copyright © Direktorat PAI | 2023