KURIKULUM MERDEKA (Agama Islam)

Perangkat Kumer

Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada Madarasah
Dilihat 15281 Kali

Contoh Modul Fase A,B,C
Dilihat 7170 Kali

Contoh Modul Fase D
Dilihat 7281 Kali

Contoh Modul Fase E
Dilihat 4348 Kali

Contoh Modul Fase PIAUD/RA
Dilihat 1786 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah - Alqur'an Hadis
Dilihat 6996 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Akidah Akhlak"
Dilihat 5631 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Bahasa Arab"
Dilihat 5138 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Fikih"
Dilihat 4911 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Sejarah Kebudayaan Islam"
Dilihat 3930 Kali

Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah
Dilihat 3510 Kali

Panduan pembelajaran dan Asesmen RA, MI, MTs, MA dan MAK
Dilihat 3420 Kali

Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah
Dilihat 1937 Kali

Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin
Dilihat 5435 Kali

Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah
Dilihat 5333 Kali


Kategori
List Agama
Copyright © Direktorat PAI | 2024