KURIKULUM MERDEKA (Agama Islam)

Perangkat Kumer

Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada Madarasah
Dilihat 1351 Kali

Contoh Modul Fase A,B,C
Dilihat 1366 Kali

Contoh Modul Fase D
Dilihat 1600 Kali

Contoh Modul Fase E
Dilihat 929 Kali

Contoh Modul Fase PIAUD/RA
Dilihat 684 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah - Alqur'an Hadis
Dilihat 1639 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Akidah Akhlak"
Dilihat 1018 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Bahasa Arab"
Dilihat 1340 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Fikih"
Dilihat 1173 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Sejarah Kebudayaan Islam"
Dilihat 844 Kali

Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah
Dilihat 668 Kali

Panduan pembelajaran dan Asesmen RA, MI, MTs, MA dan MAK
Dilihat 819 Kali

Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah
Dilihat 630 Kali

Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin
Dilihat 723 Kali

Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah
Dilihat 636 Kali


Copyright © Direktorat PAI | 2023