KURIKULUM MERDEKA (Agama Islam)

Perangkat Kumer

Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada Madarasah
Dilihat 12593 Kali

Contoh Modul Fase A,B,C
Dilihat 6703 Kali

Contoh Modul Fase D
Dilihat 6775 Kali

Contoh Modul Fase E
Dilihat 4053 Kali

Contoh Modul Fase PIAUD/RA
Dilihat 1685 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah - Alqur'an Hadis
Dilihat 6509 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Akidah Akhlak"
Dilihat 5133 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Bahasa Arab"
Dilihat 4817 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Fikih"
Dilihat 4527 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Sejarah Kebudayaan Islam"
Dilihat 3567 Kali

Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah
Dilihat 3071 Kali

Panduan pembelajaran dan Asesmen RA, MI, MTs, MA dan MAK
Dilihat 3084 Kali

Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Madrasah
Dilihat 1780 Kali

Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin
Dilihat 4364 Kali

Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah
Dilihat 4889 Kali


Kategori
List Agama
Copyright © Direktorat PAI | 2024