Tags : kumer

Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin
Dilihat 6297 Kali

Panduan pembelajaran dan Asesmen RA, MI, MTs, MA dan MAK
Dilihat 3669 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah - Alqur'an Hadis
Dilihat 7595 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Bahasa Arab"
Dilihat 5526 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Akidah Akhlak"
Dilihat 5970 Kali

Contoh Tujuan Pembelajaran , Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka pada Madrasah "Fikih"
Dilihat 5286 Kali

Contoh Modul Fase A,B,C
Dilihat 7635 Kali

Contoh Modul Fase D
Dilihat 7829 Kali

Contoh Modul Fase E
Dilihat 4591 Kali

Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka pada Madarasah
Dilihat 18713 Kali

Contoh Modul Fase PIAUD/RA
Dilihat 1867 Kali


Kategori
List Agama
Copyright © Direktorat PAI | 2024